Venemaa ajakirjanikud kõnelesid viimasel ajal toimunust ja hetke olukorrast Vene massiteabevahendites ning nende suhetest riigiga. Arutleti võimu surve, riigist sõltumatute liberaalsete väljaannete sulgemise või sundülevõtmise üle, olukorrast nii netimeedias kui ka “vanas” ajakirjanduses ning selle tulevikust. Samuti räägiti kogu Venemaa lähitulevikust ehk võimalikest arengustsenaariumidest praegusevälispoliitilise ja majandusliku kriisi tingimustes. Loe edasi….