Eesti on põhiseaduse järgi rahvusriik.
Üksnes rahvusriigi püsimajäämine tagab ka eestlaste püsimajäämise.

Silt: Ideoloogia

Postitused 1-1 / 1

Konservatism mitmekesistub

Nagu kõik ideoloogiad, on konservatism ajaloos pidevalt muutunud. Seega ei ole õige konservatismi samastada reaktsioonilisusega. Konservatism pole olnud muudatuste vastu, vaid vägivaldsete, revolutsiooniliste muudatuste vastu. Seega on konservatismi jaoks tähtis väärtuste hoidmine. Kuid muutuvat maailma ja väärtusi saab vaadelda koos ning just seda konservatism teebki, erinedes nii liberalismist kui sotsialismist, mis näevad väärtustes pigem takistust […]