Eesti on põhiseaduse järgi rahvusriik.
Üksnes rahvusriigi püsimajäämine tagab ka eestlaste püsimajäämise.

Silt: Aafrika

Postitused 1-4 / 4

Delfi kiirtund: Kuidas toimida pagulastega, kes tahavad pidada mitut naist või kanda hijabi?

  Ehkki pagulaste vastuvõtmise koha pealt pole enam ammu küsimus mitte “kas”, vaid “kuidas edasi?”, on temaatika tabanud Eestit üllatusena. Inimõiguste keskuse õigusnõunik Anni Säär kogeb probleeme, millega pagulased puutuvad kokku, igapäevaselt – sest on üks väheseid inimesi, kes talle õigusnõu pakub. Mart Nutt mõneti konkureeriva Inimõiguste Instituudi nõukogust leiab aga, et just konservatiivses poliitikas […]

Solidaarsus ja pagulasprobleem

Seoses Euroopa Komisjoni plaanitavate kohustuslike kvootidega pagulaste vastuvõtmisel on rõhutud solidaarsusele Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise vastutuse jagamisel. Küsimuse niisugune asetus on õigustatud – kui me oleme ühinenud ühte liitu, peame olema ka teineteise suhtes solidaarsed. Ent siinkohal küsimused ei lõpe, vaid algavad. Kas me saame solidaarsusest ühtmoodi aru? Kas me saame nimetada solidaarsuseks ette antud kohustusi, kui […]

Pagulaskvoodid – kas näiline solidaarsus?

Maailmas on üle 50 miljoni pagulase ja ümberasunu, kes on kodust lahkunud sõja või muu ohu eest. See arv suureneb pidevalt ja kiirelt. Maailma rahvaarv kasvab, ressurssi jääb vähemaks ja see on allikaks konfliktidele, mis omakorda tekitavad uusi pagulasi. Ent mis on lahendus?  Nii ebameeldiv, kui see jutt ei ole, on ilmne, et rikkad riigid ei suuda kõiki praeguseid […]

Eesti sõdurite saatmine missioonile on sümboolne ja eetiline küsimus

“Väga paljuski on see sümboolne ja eetiline küsimus. Aga kui me mõtleme seda, mis on maailmas toimunud, olukorras, kus on jäänud sekkumata. Ruandas rahuvalvajad olid kohal, aga ei sekkunud, Bosnias rahuvalvajad olid kohal, aga ei sekkunud ja seal toimus genotsiid. Mida ütleb eurooplaste südametunnistus, kui see toimub eurooplaste tegematajätmise tõttu?” kommenteeris Inimõiguste Instituudi nõukogu liige […]