Eesti on põhiseaduse järgi rahvusriik.
Üksnes rahvusriigi püsimajäämine tagab ka eestlaste püsimajäämise.

Seisukohad

Minu tegevuse peamised eesmärgid Riigikogus:
Parem haridus. Parem töö. Parem palk.
Eesti rahvuslik huvi on riigi ja kodanike julgeolek!

VAATA VIDEOT: 414, Sinu kandidaat Mustamäe ja Nõmmel Mart Nutt

eesmärgid

miks-valida-nutti

 

Minu eesmärk on vaba ja kaitstud Eesti! 

Järgnevatel aastatel on Eesti riigi põhiküsimuseks Eesti inimeste sissetulekute tõus ning vaesuse ja ebavõrdsuse vähendamine.

 

eestlasedEesti rahvuslik huvi on riigi ja kodanike julgeolekkus üheltki sünnijärgselt Eesti kodanikult ei võeta kodakondsust ära. Kui riik hoolib inimesest, hoolib ka inimene oma riigist!

 

meesjamaksukatelMa tahan ehitada Eestit, kus maksud on palgatöötajale ja ettevõtjale jõukohased. Esmalt tõstame maksuvaba miinimumi, millest eeskätt võidavad väikese sissetulekuga inimesed, paljulapselised perekonnad, töötavad tudengid, pensionärid, puudega inimesed ja paljud maapiirkondade elanikud.

 

Ma soovin tõhusalt toimivat Eesti riiki. Läbiviidava riigireformiga tagame omavalitsuste huvi toetada ettevõtlust ja uute töökohtade loomist. Anname õige suuna töövõimereformile ja loome üksikemade kaitseks riikliku elatisrahafondi, mis tagab 25 000 lapsele toetuse ka siis, kui teine vanem seda ei maksa.

haridus

Ma  tahan Eestit, kus hea haridus tagab hea palgaga töö.
Tasuta kõrgharidus loob võrdsed võimalused ja tööpraktikat võimaldav uudne õpipoisisüsteem aitab leida noortel korraliku palgaga töö Eestis.
Eesti on ainuke riik maailmas, kus on eestikeelne kõrgharidus võimalik.

Soovin riiki, kus kodanikuühiskond on riigi partner. 

Minu eesmärk on vaba ja kaitstud Eesti. Sellepärast tõstame Eesti kaitsevõimet ja kindlustame koostöös NATO liitlastega meie julgeolekut. Toetame NATO baase Eestis ja näeme kaitsetahte ja kaitsevõime suurendamisel suurt rolli Kaitseliidul ja teistel vabatahtlikel organisatsioonidel.

emakeelriikyhtsus

Ma ei jaga katteta lubadusi, sest populism on suurim rahva petmise vorm. Populismi kattevarjus võime kaotada oma riigi, keele ja ühtsuse.

Ma usun, et iga Eesti inimene vajab kaitset ja reaalseid lahendusi, et elu läheks paremaks, inimesed jõukamaks, väljaränne väheneks ja meie peredes kasvaks rohkem lapsi.

Kui riik hoolib inimesest, hoolib ka inimene oma riigist!

julgeolek