Eesti on põhiseaduse järgi rahvusriik.
Üksnes rahvusriigi püsimajäämine tagab ka eestlaste püsimajäämise.

Riiklikult tähtis pagulasküsimus riigikogus – kas väike tige rahvas pakub abikätt… või mitte…

# , ,

 Eestlased on valmis abistama

“Meie kaasmaalased pole kindlasti vastu pagulaste aitamisele ega ka solidaarsusele. Olen kindel, et eestlased on valmis abivajajate heaks palju tegema, kuid meie kaasmaalased on vastu, kui pagulaste kattevarju all asustatakse üle Euroopa laiali inimesi, kellel pole tegelikult kaitset vaja.

Eesti kindlasti ei karda pagulasi, vaid kardab suveräänsuse kadumist immigratsiooni üle otsustamisel. Kui see läheb kaugele meie enda otsuse­tegijatest, siis see on probleem riigi suveräänsusele. Mida siis tuleks teha?

Esmalt tuleks taastada kontroll Euroopa Liidu ja Schengeni välispiiril ja kaitsta Schengenit, et Schengen jääks püsima. Lõpetada otsustavate meetmetega inimkaubandus oma kõikides vormides, rajada ajutised turvatsoonid immigratsioonile, immigrantidele väljaspool Euroopa Liitu.

Tõhustada pagulaste tuvastamisprotsessi ja vajaduse korral reeglidki üle vaadata. Illegaalsed immigrandid, s.t inimesed, kes pole pagulased või sõjapõgenikud, tuleb kas toimetada või aidata neil pöörduda tagasi oma kodumaale, oma päritoluriiki või siis riiki, mille kaudu nad on Euroopa Liitu tulnud.

Rakendada ümberasumist üksnes vabatahtlikkuse alusel ning ainult pagulastele ja sõjapõgenikele. Eesti täidab oma rahvusvahelisi kohustusi pagulaste asjus ja peab nii ka jätkama, kuid samuti peab Eesti olema aktiivne rahvusvaheliste reeglite kujundamisel.”

 

Vt lisa Õhtuleht, 14.10.2015