Rahvusvaheliste organisatsioonide silmis on Eestil inimõigusi austav maine, ütles riigikogu liige Mart Nutt, andes ülevaadet uuringust inimõiguste vallas Eestis.