Eesti on põhiseaduse järgi rahvusriik.
Üksnes rahvusriigi püsimajäämine tagab ka eestlaste püsimajäämise.

Kommentaar

Agressori süüdistused agressiooni ohvri aadressil inimõiguste rikkumises on eriti küünilised. Sellist künismi ilmutab Venemaa, süüdistades Ukrainat inimõiguste rikkumises. Just agressor ise on põhjustanud olukorra, kus julgeolekudefitsiit on teinud keeruliseks inimõiguste tagamise. Ukrainas on demokraatlikult valitutud parlament ja selle ees vastutav valitsus. 25.maiks on kavandatud demokraatlikud presidendivalimised. Seda aga ei saa väita Venemaa kohta, kus nii parlamendi- kui presidendivalimiste järel seadsid erapooletud eksperdid nende aususe tõsise kahtluse alla. Riigil, kes ise rikub inimõigusi, ei ole moraalset õigust hinnata inimõiguste olukorda teises riigis. Ainus võimalus tagada Ukrainas inimõiguste kaitstus, on agressiooni viivitamatu lõpetamine ning Vene sõdurite lahkumine kõikjalt Ukrainast, sh Krimmist.

Kommntaar: http://www.postimees.ee/2801380/ukraina-saatkond-eestis-andis-vastuloogi-vene-saatkonna-suudistustele

Algusesse