Praxise eestvedamisel koostatud valitsuse tegevusaasta ülevaates leiab Balti Uuringute Instituut, et Eesti konservatiivne kodakondsuspoliitika ei pruugi riigi arengu tagamiseks olla piisavalt paindlik, kuid Inimõiguste Instituudi esimees Mart Nutt sellise väitega ei nõustu.