Eesti on põhiseaduse järgi rahvusriik.
Üksnes rahvusriigi püsimajäämine tagab ka eestlaste püsimajäämise.

Inimõigused on ka sõna-, väljendus- ja ühinemisvabadus

30. V 2014 avaldas Sirp Kari Käsperi kirjutise, mis on esitatud kui vastulause minu nädal varasemalt avaldatud vestlusvoorule Aili Künstleriga. Milles vastulause seisneb, jääb mulle paraku arusaamatuks. Ma ei ole intervjuus kordagi maininud Kari Käsperi nime, ei ole kritiseerinud tema seisukohti ega poole sõnagagi käsitlenud Eesti Inimõiguste Keskuse tegevust. Vestluse  keskmes on keele muutumine ühiskonnas ja seal pole  käsitletud ei parteipoliitikat ega inimõigusi. „Vastulauses” puudutab Kari Käsper vaid mõnda üksikut vestluses esitatud väidet, põhiliselt keskendub aga minu materdamisele. Kas siin ilmneb järjekordselt uuskeel, milles vastulause ei tähenda enam vastulauset, vaid verbaalset kallaletungi? Loe edasi….

 

Algusesse