Eesti on põhiseaduse järgi rahvusriik.
Üksnes rahvusriigi püsimajäämine tagab ka eestlaste püsimajäämise.

Head kaasmaalased, kes saatuse tahtel elavad Soomes ja Eestist veelgi kaugemal!

Palju maailmas rännanuna mōistan, et pikka aega kodumaast eemalolek vōib tuua kaasa ka eemalejäämise kodumaa poliitikast. Siiski on minu arvates tähtis, et ka Teie sōna oleks kaalukas Eesti tuleviku nimel kaasa rääkimisel. Eesti on maa, mis ootab teid tagasi ja peab pakkuma kodutunnet ka kaugel olles. Eesti vajab Teid ka siis, kui Te olete pidanud erinevatel põhjustel isamaalt lahkuma.

Eestlased on väärikas rahvas ja seda väärikust peab röhutama erti siis, kui seda püütakse kahtluse alla seada üksikuid probleeme üldistades. Üks viis näidata, et me oleme tegijad, on osaleda aktiivselt avalikus elus. Seepärast kutsun Teid üles aktivselt osalema Euroopa Parlamendi valimistel ja andma hääle kandidaadile, kes Teie arvates seda kōige enam väärib.

Teie Mart Nutt,
Samuti kandidaat valimistel, numbriga 129

Algusesse