Eesti on põhiseaduse järgi rahvusriik.
Üksnes rahvusriigi püsimajäämine tagab ka eestlaste püsimajäämise.

Bütsantsliku diplomaatia raudvara

Kõige nähtavam tegevus, mille järgi eksimatult tunneb ära bütsantsliku diplomaatia, on teiste süüdistamine selles, mida ise tehakse või kavatsetakse teha.

Võib vaielda, kas on üldse olemas mingit iseäralist, muust diplomaatiast selgesti eristuvat bütsantslikku diplomaatiat. Kuid erinevatel tsivilisatsioonidel, kultuuridel, ajastutel ilmnevad erijooned, mis võimaldavad neid rühmitada ja eristada, mistõttu võtan siinjuures riski piiritleda bütsantslikku diplomaatiat kui nähtust. Seejuures ei vaatle ma bütsantslikku diplomaatiat mitte kui Bütsantsi diplomaatiat, vaid kui tugevasti Bütsantsi pärandit kandvat diplomaatia traditsiooni, mis on jõuliselt esindatud ka tänapäeval, 21. sajandi esimestel kümnenditel.  Loe edasi

Algusesse