Eesti on põhiseaduse järgi rahvusriik.
Üksnes rahvusriigi püsimajäämine tagab ka eestlaste püsimajäämise.

Hea lugeja

 Minu nimi on Mart Nutt,

Olen ajaloolane ja rahvusvaheliste suhete doktor.

Lõpetasin 1980. aastal Tallinna 10. Keskkooli ning 1985. aastal Tartu Ülikooli ajaloolase ja etnograafina ning aspirantuuri samas 1988. aastal.

Aastal 2011  kaitsesin oma doktoritööd Tallinna Tehnikaülikoolis, mille teemaks oli Eesti parlamendi pädevuse kujunemine ja rakendamine välissuhtlemises.

Aastatel 19881991 olin Eesti Vabaõhumuuseumi teadusdirektor, 1991–1992 välisministeeriumi osakonnajuhataja, 20032004 Jaan Tõnissoni Instituudi teadusdirektor.

Kuulusin 1989. aastal sõltumatu noorteühenduse Res Publica ning 1990. aastal Vabariiklaste Koonderakonna algatajate ja asutajate hulka. Olen erakonna Isamaa ja Res Publica Liit asutajaliige 1990. aastast.

Aastatel  1992-2014 olen olnud Riigikogu kõikide koosseisude liige. Tallinna Linnavolikogus 2011-2012 ja taas 2014.

Riigikogu kõigis koosseisudes kuulunud põhiseaduskomisjoni (VII Riigikogus komisjoni esimees) ja Euroopa Liidu asjade komisjoni. Isamaa ja Res Publica Liidu eestseisuse liige; Jaan Tõnissoni Instituudi nõukogu liige; Migratsioonifondi nõukogu liige; Kaitseliidu ja Eesti NATO Ühingu liige.

ÜRO Inimõiguste Nõukogu (United Nations Human Rights Council) Darfuri missiooni liige 2007; Euroopa Nõukogu Rassismi ja Sallimatuse Vastase Komisjoni (European Commission against Racism and Intolerance) liige alates aastast 1998Eesti Kunstiakadeemia kuratooriumi, Eesti Reservohvitseride Kogu ja Kaitseliidu Toompea malevkonna liige, sõjaväeline auaste: leitnant. Kuulun ka Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvese Mõttekoja liikmete hulka. Hetkel tegutsen Inimõiguste Instituudi juures.

2011. aasta Riigikogu valimistel kandideerisin Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosas. Valimistulemus oli 1969 häält.
Alates 2014 kuulun taas Tallinna Linnavolikokku.

SÕJAVÄELINE AUASTE
Leitnant (NATO standardis First Lieutenant)

RIIKLIKUD AUTASUD
2001 Riigivapi V klassi teenetemärk

KEELED
Eesti (emakeel), Inglise, soome, vene

Kontakt:

E-post: mart.nutt@irl.ee; info@irl.ee

Tel. 6 240 403