Eesti on põhiseaduse järgi rahvusriik.
Üksnes rahvusriigi püsimajäämine tagab ka eestlaste püsimajäämise.

Monthly Archives: juuni 2014

Postitused 1-2 / 2

Bütsantsliku diplomaatia raudvara

Kõige nähtavam tegevus, mille järgi eksimatult tunneb ära bütsantsliku diplomaatia, on teiste süüdistamine selles, mida ise tehakse või kavatsetakse teha. Võib vaielda, kas on üldse olemas mingit iseäralist, muust diplomaatiast selgesti eristuvat bütsantslikku diplomaatiat. Kuid erinevatel tsivilisatsioonidel, kultuuridel, ajastutel ilmnevad erijooned, mis võimaldavad neid rühmitada ja eristada, mistõttu võtan siinjuures riski piiritleda bütsantslikku diplomaatiat kui […]

Inimõigused on ka sõna-, väljendus- ja ühinemisvabadus

30. V 2014 avaldas Sirp Kari Käsperi kirjutise, mis on esitatud kui vastulause minu nädal varasemalt avaldatud vestlusvoorule Aili Künstleriga. Milles vastulause seisneb, jääb mulle paraku arusaamatuks. Ma ei ole intervjuus kordagi maininud Kari Käsperi nime, ei ole kritiseerinud tema seisukohti ega poole sõnagagi käsitlenud Eesti Inimõiguste Keskuse tegevust. Vestluse  keskmes on keele muutumine ühiskonnas […]