Eesti on põhiseaduse järgi rahvusriik.
Üksnes rahvusriigi püsimajäämine tagab ka eestlaste püsimajäämise.

Monthly Archives: detsember 2012

Postitused 1-3 / 3

Rahvusvaheliste organisatsioonide silmis on Eestil inimõigusi austav maine

Rahvusvaheliste organisatsioonide silmis on Eestil inimõigusi austav maine, ütles riigikogu liige Mart Nutt, andes ülevaadet uuringust inimõiguste vallas Eestis. Nutt rääkis inimõiguste aastakonverentsil, et kuigi Eesti edusamme soolise ja võrdse kohtlemise vallas tunnustatakse, väljendatakse siiski muret, et võrdõiguslikkuse volinik on alarahastatud. Inimkaubanduse koha pealt soovitatakse Nuti sõnul tegeleda ennetamise ja tõkestamisega, tehakse järjekindlalt soovitusi vähendada kodakondsuseta inimesta […]

Eesti inimesed ei tee vahet inimõigusel ja olmemurel

Ligi kolmandik eestimaalastest ei tea, mis on inimõigused, selgub Inimõiguste Instituudi värskest aruandest – tervelt 30 protsenti küsitlusele vastanutest tunnistas, et neile ei seostu terminiga «inimõigused» mitte midagi. «Kõrvutades mõne teise riigiga, ei ole Eesti inimeste teadlikkus inimõigustest madalam, kuid kindlasti ei ole olukord rahuldav,» ütles Inimõiguste Instituudi nõukogu liige, riigikogulane Mart Nutt.«Madal teadlikkuse tase […]

Inimõiguste, julgeoleku ja infovabaduse kolmnurgas

Globaliseerumine, tehnoloogia areng nii relvastuses kui ka kommunikatsioonis, inimeste liikumise tohutu suurenemine – kõik see on esitanud inimõigustele varem teadvustamata väljakutseid. Ilmnenud on täiesti uued tegurid, mis inimõigusi ühemõtteliselt mõjutavad, ja olukorrad, kus inimene on ühiskonna sekkumiseta kaitsetu. Nii on viimase kolme aastakümne jooksul jõudnud inimeste teadvusse inimõiguste ja julgeoleku dilemma, viimasel paaril aastakümnel inimõigused […]