Eesti on põhiseaduse järgi rahvusriik.
Üksnes rahvusriigi püsimajäämine tagab ka eestlaste püsimajäämise.

Monthly Archives: märts 2011

Postitused 1-3 / 3

Nüüdisaegne konservatism

Konservatismi sõna iseenesest sisaldab viidet säilitamisele, mida võib kergesti tõlgendada ka iganenuna, uuendusvastasena, ajale jalgu jäänuna. Ometi ei ole see nii. Vastupidiselt nii mõnelegi arvamusele kuulub alalhoidlikkus ehk võõrapäraselt konservatism lahutamatult nüüdisaegsesse, modernsesse ühiskonda. Ehk isegi rohkem kui sotsialism. Esmahinnangul võib jääda mulje, et konservatism on midagi vana ning liberalism ja sotsialism midagi uut. Aga seegi on puhas eksiarvamus. […]

Ühendus Res Publica asutamine 1989

17. augustil 1989 sündis Eesti poliitilisele maastikule uus jõud, mis hakkas kandma nime Ühendus Res Publica. Ajajärgul, mil kõikvõimalikke ühendusi tekkis pea ülepäeva, oleks see sündmus võinud ka tähelepanuta jääda. Ometi raputas Res Publica asutamine ja tegevus Eesti poliitikat kapitaalselt ja tõi Eesti riikluse taastamisprotsessi uued sihid. Kui varem diskuteeriti eeskätt küsimuse üle, milline peaks […]

Erakonnasisesest demokraatiast või õigemini selle puudumisest

Äsja avaldas Rein Toomla uurimuse Eesti erakondadest aastatel 2000-2010. Paraku jäi erakondade siseelu selles vaatlusest kõrvale. Ent paraku on see tihtipeale määravam kui erakondade programmid ja põhikirjad. Põgusast vestlusest erinevate erakondade juhatuse liikmetega julgen ma järeldada, et programmilised seisukohad suunavad erakondade tegevust alles kuuendas järjekorras. Olulisematena on rõhutatud erakonna esimehe arvamust, soovi teistest erakondadest eristuda, meeldida […]