Eesti on põhiseaduse järgi rahvusriik.
Üksnes rahvusriigi püsimajäämine tagab ka eestlaste püsimajäämise.

Soome lehed on minu sõnumit esitanud eksitaval moel

Soome lehed on kahjuks minu sõnumit esitanud eksitaval moel, kirjutades, et mina väitsin, nagu oleks Eesti olnud vastu venelaste tulekule Helsingi OSCE-le.

Kindlasti pole Eesti olnud sellele vastu ega ole seda ka kunagi väitnud. Mina väitsin just, et otsuse kehtestada sissesõidukeeld mõnedele vene saadikutele on teinud EL, ega mitte ükski riik. Soome lihtsalt täitis seda otsust. Keeld ei puudutanud mitte Vene delegatsiooni, vaid üksikuid selle liikmeid.

Venemaa otsustas OSCE-st ise eemale jääda ja see ei ole kellegi teise kui Venemaa enda otsus. Eesti aga toetab Soomet EL-i kehtestatud sanktsioonide täitmisel. Teisisõnu on minu seisukoht, et Vene delegatsiooni eemale jäämine on kahetsusväärne ja Soomet süüdistatakse põhjuseta.

Algusesse